Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "pseudo-terminal" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pseudo-terminal pseudoterminal

Fransızca » Türkçe "pseudo-terminal" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
terminal , e, aux/terminal, o / adj uçta olan; uç, son * nf lise son sınıf
/terminal / nm terminal; bilgiişlem merkezi
terminal uçta olan; uç, son
bassin terminal uç tekne, havzai nihaiye
église pseudo-basilicale düzmebazilika
figure pseudo-étymologique yalancı türek yanacı
pseudo-aléatoire sözde rasgele
pseudo-basilique düzmebazilika
pseudo-classique düzmeklasik
pseudo-code sözde program
pseudo-étymologique yalancı türek
pseudo-hypertrophique düzme yoğuncul
pseudo-itératif sahte yineleme
pseudo-maquis psödomaki
pseudo-parallélisme zaman bölüşüm
pseudo-pelade düzme tazlık
pseudo-phlegmon düzme göynük
pseudo-sphère südoküre, aykırı küre
pseudo croup düzme kuş buğan
terminal bilgi işlem merkezi, terminal

Türkçe » Fransızca "pseudo-terminal" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
terminal terminal [le]
terminal terminal
terminal transferaz transférase terminale