Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "voiture-balai" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
voiture-balai toplama arabası

Fransızca » Türkçe "voiture-balai" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
balai /bale / nm süpürge; fırça donner un coup de balai bir süpürge vurmak, şöyle bir süpürmek
balai [le] süpürge; fırça
balai-brosse /balebros / nm saplı yer fırçası
balai-brosse [le] saplı yer fırçası
donner un coup de balai bir süpürge vurmak, şöyle bir süpürmek
en voiture! herkes binsin!
lettre de voiture konşimento, taşıma senedi
manche à balai süpürge sapı; kumanda kolu
prendre qn dans se voiture arabasına almak
voiture /vuatür / nf araba, otomobil; yolcu vagonu en voiture! herkes binsin! voiture à bras el arabası voiture d'enfant çocuk arabası voiture de sport spor araba voiture d'infirme sakat arabası
voiture à bras el arabası
voiture cellulaire cezaevi arabası
voiture d'enfant çocuk arabası
voiture d'infirme sakat arabası
voiture de sport spor araba
voiture décapotable üstü açılır otomobil
voiture-lit (pl voitures-lits) /vuatürli / nf yataklı vagon
voiture-lit [la] yataklı vagon
voiture-restaurant (voitures-restaurants) /vuatürestorañ / nf vagon restoran
voiture-restaurant (voitures-restaurants) [la] vagon restoran
balai ak sedir, süpürge
balai-brosse saplı yer fırçası
balai de bruyère çalı süpürgesi
balai de charbon kömür fırça, kollektör kömürü
balai racleur silecek lastiği