Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "amour-propre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
amour-propre /amurpropr(õ) / nm özsaygı, izzetinefis; onur
amour-propre [le] özsaygı, izzetinefis; onur
amour-propre haysiyet, öz saygı, izzetinefis

Fransızca » Türkçe "amour-propre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
amour /amur / nm sevgi; aşk, sevda un amour de çok güzel bir faire l'amour aşk yapmak pour l'amour de için, -in aşkına
amour [le] sevgi; aşk, sevda
en propre kendi malı gibi
faire l'amour aşk yapmak
féru d'amour çılgınca âşık
herbe d'amour unutmabeni (çiçeği)
nom propre özel ad, özel isim
pour l'amour de için, -in aşkına amouracher
pour l'amour de Dieu Allah rızası için, Allah aşkına
propre /propr(õ) / adj temiz; özgü, has; kendi; elverişli, yarar, uygun nom propre özel ad propre à yatkın sens propre sözlük anlamı en propre kendi malı gibi un propre à rien işe yaramaz
propre à yatkın
sens propre sözlük anlamı
un amour de çok güzel bir
un mariage d'amour aşk evliliği
un propre à rien işe yaramaz
affre de l'amour gönül acısı
amour sevda, bade, muhabbet, sababet, aşk
amour aveugle kara sevda
amour des animaux hayvanseverlik
amour divin bade
amour en cage güveyfeneri
amour intense sababet
amour maternel anne sevgisi, ana yüreği
amour passionné karasevda
amour platonique platonik aşk