Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "propre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
propre /propr(õ) / adj temiz; özgü, has; kendi; elverişli, yarar, uygun nom propre özel ad propre à yatkın sens propre sözlük anlamı en propre kendi malı gibi un propre à rien işe yaramaz
propre intizam, has, özgü, temiz

Fransızca » Türkçe "propre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
amour-propre /amurpropr(õ) / nm özsaygı, izzetinefis; onur
amour-propre [le] özsaygı, izzetinefis; onur
en propre kendi malı gibi
nom propre özel ad, özel isim
propre à yatkın
sens propre sözlük anlamı
un propre à rien işe yaramaz
amour-propre haysiyet, öz saygı, izzetinefis
caractère propre ayırt
creuser sa propre tombe kuyusunu kazmak
dérivation propre asıl türetim
nom propre özlükad
os propre du nez burun kemiği
propre à qq'un hususiyet, mahsus
sens propre asıl anlam, özanlam
technologie propre temiz teknoloji
tout propre tertemiz