Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "lance-flammes" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
lance-flammes /lañsflam / nm alev makinesi
lance-flammes [le] alev makinesi
lance-flammes alev makinesi, alev makinası

Fransızca » Türkçe "lance-flammes" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
être en flammes yanmak, alev alev tutuşmak
lance /lañs / nf kargı, mızrak; hortum lance d'arrosage bahçe hortumu lance d'incendie yangın hortumu
lance [la] kargı, mızrak; hortum
lance d'arrosage bahçe hortumu
lance d'incendie yangın hortumu
lance-fusées /lañsfüze / nm füzesavar
lance-fusées [le] füzesavar
lance-grenades /lañsgrõnad / nm bombaatar
lance-grenades [le] bombaatar
lance-pierres /lañspyer / nm sapan
lance-pierres [le] sapan
lance-roquettes /lañsroket / nm inv roketatar
lance-roquettes [le] roketatar
lance-torpilles /lañstorpiy / nm inv torpilatar
lance-torpilles [le] torpilatar
rompre une lance avec qn biriyle tartışmak
départ lancé hamleli çıkış, atılımlı çıkış
en flammes alevler içinde, alevli
être en flammes alev alev tutuşmak
être le fer de lance başı çekmek
lance mızrak, kargı
lancé lanse, püsküren, önceleme
lance-bombes bomba atan aygıt
lance-fusées füzesavar
lance-grenades bombaatar

Türkçe » Fransızca "lance-flammes" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
free-lance freelance