Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "lance-pierres" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
lance-pierres /lañspyer / nm sapan
lance-pierres [le] sapan

Fransızca » Türkçe "lance-pierres" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
lance /lañs / nf kargı, mızrak; hortum lance d'arrosage bahçe hortumu lance d'incendie yangın hortumu
lance [la] kargı, mızrak; hortum
lance d'arrosage bahçe hortumu
lance d'incendie yangın hortumu
lance-flammes /lañsflam / nm alev makinesi
lance-flammes [le] alev makinesi
lance-fusées /lañsfüze / nm füzesavar
lance-fusées [le] füzesavar
lance-grenades /lañsgrõnad / nm bombaatar
lance-grenades [le] bombaatar
lance-roquettes /lañsroket / nm inv roketatar
lance-roquettes [le] roketatar
lance-torpilles /lañstorpiy / nm inv torpilatar
lance-torpilles [le] torpilatar
rompre une lance avec qn biriyle tartışmak
bourdon des pierres taş yabanarısı, taş yaban arısı
carrière de pierres taş ocağı
départ lancé hamleli çıkış, atılımlı çıkış
être le fer de lance başı çekmek
lance mızrak, kargı
lancé lanse, püsküren, önceleme
lance-bombes bomba atan aygıt
lance-flammes alev makinesi, alev makinası
lance-fusées füzesavar
lance-grenades bombaatar

Türkçe » Fransızca "lance-pierres" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
free-lance freelance