Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "lance" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
lance /lañs / nf kargı, mızrak; hortum lance d'arrosage bahçe hortumu lance d'incendie yangın hortumu
lance [la] kargı, mızrak; hortum
lance mızrak, kargı
lancé lanse, püsküren, önceleme

Fransızca » Türkçe "lance" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
lance d'arrosage bahçe hortumu
lance d'incendie yangın hortumu
lance-flammes /lañsflam / nm alev makinesi
lance-flammes [le] alev makinesi
lance-fusées /lañsfüze / nm füzesavar
lance-fusées [le] füzesavar
lance-grenades /lañsgrõnad / nm bombaatar
lance-grenades [le] bombaatar
lance-pierres /lañspyer / nm sapan
lance-pierres [le] sapan
lance-roquettes /lañsroket / nm inv roketatar
lance-roquettes [le] roketatar
lance-torpilles /lañstorpiy / nm inv torpilatar
lance-torpilles [le] torpilatar
rompre une lance avec qn biriyle tartışmak
départ lancé hamleli çıkış, atılımlı çıkış
être le fer de lance başı çekmek
lance-bombes bomba atan aygıt
lance-flammes alev makinesi, alev makinası
lance-fusées füzesavar
lance-grenades bombaatar
lance-harpons zıpkın atan aygıt
lance-pierre sapan
lance-roquettes roketatar
lance-torpille torpido

Türkçe » Fransızca "lance" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
free-lance freelance