Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "pied" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pied /pye / nm ayak; ayak tarafı, etek, dip; tane, parça, baş; hece à pied yaya, yürüyerek au petit pied kısaca, özet olarak au pied de lettre harfi harfine, hiç değiştirmeden de pied en cap tepeden tırnağa de pied ferme kımıldamaksızın; ayak direyerek en pied (portre) boy, ayakta (durmuş olarak) faire le pied de grue uzun uzun beklemek lâcher pied kaçmak, geri çekilmek, vazgeçmek mettre sur pied düzene koymak, düzeltmek ne savoir sur quel pied danser ne yapacağını bilememek pied à pied adım adım, yavaş yavaş pied de lit ayakucu pied de nez nanik pied plat düztaban, uğursuz; aşağılık kimse souhaiter d'être à cent pieds sous la terre yerin dibine geçmek sur le pied de sebebiyle sur pied hazır, ayakta
pied ayak, cüzü, etek, adım, fut, dip

Fransızca » Türkçe "pied" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à cloche-pied tek ayakla, sekerek
à contre-pied tersine
à pied yaya, yürüyerek
aller à pied yürümek, yaya gitmek
arrache-pied /araşpye / : d'arrache-pied adv aralıksız, baş kaldırmadan
au petit pied kısaca, özet olarak
au pied de lettre harfi harfine, hiç değiştirmeden
au pied levé hazırlıksız, vakit bulamadan
avoir un pied dans la fosse bir ayağı çukurda olmak
cale-pied (pl cale-pieds) /kalpye / nm (bisiklet) ayak çengeli
cale-pied [le] (bisiklet) ayak çengeli
chausse-pied /şospye / nm çekecek, kerata
chausse-pied [le] çekecek, kerata
cloche-pied /kloşpye / adv : à cloche-pied tek ayakla, sekerek
contre-pied /koñtrõpye / nm bir işin tersi, taban tabana karşıtı à contre-pied tersine être à contre-pied kontrpiyede kalmak
contre-pied [le] bir işin tersi, taban tabana karşıtı
cou-de-pied /kudpye / nm ağım, ayağın üst kısmı
cou-de-pied [le] ağım, ayağın üst kısmı
coup de pied tekme
couper l'herbe sous le pied de qn ayağını kaydırmak
course à pied koşu
croche-pied /kroşpye / nm çelme
croche-pied [le] çelme
d'arrache-pied aralıksız, baş kaldırmadan
de pied en cap yukarıdan aşağıya